top of page

RAN ELMALIACH

 אני עובד במדיום הדיגיטלי, בעיקר בתוכנות תלת מימד. אני יוצר דימוים ארכיטקטוניים  ואורגנים שמספרים סיפור של הרס ובנייה. אסתטיקה של חורבן ולידה. עולמות וירטואליים שנולדים מתוך מציאות של ניכור אורבני בדידות ושיכחה. העבודות הן תנועה קפואה בזמן , בתפר שבין התפוררות לבנייה. הן רומזות על הסדר שהושחת ומגלות סדר חדש בהתהוות. העבודות מתחילות .מצורות גיאומטריות פשוטות: קובייה, פירמידה, כדור, שעליהן אני מפעיל מניפולציות פרוצדורליות בעיקר,  ליצירה של מבנים מורכבים יותר, אותם אני מפרק ומהשברים אני מרכיב מבנה חדש שבו כל מחלק מקבל משמעות חדשה ומשמר מבתוכו זכרון מהמבנה הישן אבל לא מגלה אותו. כמו אגדה שהופכת למיתוס ומיתוס למיתולוגיה כך הופכים השברים מסדר לכאוס ומכאוס למבנה חדש אבל עם היסטוריה וזכרון. המבנה החדש נמצא בסופרפוזיציה, הוא מביע הרס ובנייה באותו הזמן. אני שואף לשחרר את האובייקט מהסדר הטבעי והמתמטי שלו לטובת מהלך אינסטינקטיבי ואינטואיטיבי, כזה שיכול ״לשיר את אהבת הסכנה החיוניות וחוסר הפחד״. רוב העבודות נוצרות בקנה מידה ענק של מאות מטרים ומאות קילומטרים . אני שואף ליצור עבודות בקנה מידה גאלקטי כי זה אפשרי וכי מישהו צריך לעשות את זה  

bottom of page